Šablone za cappuccino
 
  • Metal ili plastika
  • Mogućnost tiskanja logotipa ili izrade artikla u vlastitom dizajnu.